برنامه توانمندسازی اساتید بالینی، مربیان و کارکنان در بیمارستان
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/8/21
برگزاری کارگاههای آموزشی جست جو در منابع الکترونیک، پروپوزال نویسی و اخلاق در پژوهش
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/8/21
برگزاری جلسه کمیته اخلاق در پژوهش
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/8/13
کارگاه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی برگزار گردید .
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/21
برگزاری پنجمین جلسه شورای پژوهشی بیمارستان
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/21
برگزاری کارگاه دوروزه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی
معاونت تحقیقات فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/8
برگزاری نخستین سمینار مجازی کشوری آشنایی با دانش پژوهی آموزشی در آیینه آیین نامه ارتقای اعضای هیات علمی
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی- فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/7/2
کارگاه آشنایی  با ClinicalKey
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/4/26
برگزاری کارگاه طراحی و نگارش فرآیندهای آموزشی جشنواره شهید مطهری
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/25
بیست و پنجمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی
معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین
1398/6/25