درباره ما

معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین یکی از دانشگاه های تیپ سوم با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با تربیت دانشجویان متعهد، متخصص و با صلاحیت در راستای نیازهای جامعه فعالیت می نماید و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های پژوهشی و فناوری های نوین به مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشگاه می پردازد.

این حوزه مصمم است با تربیت نیروی انسانی متعهد و حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و اساتید بتواند گامی موثر در جهت ارتقا سطح تولیدات علمی کشور بردارد.

 

اهداف معاونت تحقیقات و فناوری

 1. حركت در جهت محقق شدن اهداف تفاهم نامه پژوهش با معاونت محترم تحقيقات وزارت متبوع
 2. حمايت از تحقيقات كاربردي
 3. حمايت از تحقيقات بومي و ارتقاء جايگاه پژوهش دانشکده
 4. تعامل سازنده با ديگر معاونت ها
 5. تدوين برنامه عملياتي حوزه معاونت تحقيقات
 6. توجه به كميته تحقيقات دانشجويي و ارتقاء جايگاه آن
 7. ارتقاء رتبه وبومتريكس دانشگاه
 8. ايجاد انگيزه لازم جهت همكاري اعضا هيأت علمي در امر تحقيقات
 9. ايجاد دفتر ارتباط با صنعت در حوزه تحقيقات و همكاري با سازمانهاي مربوطه
 10. خريد منابع جديد علمي با توجه به رشته هاي موجود در كتابخانه مركزي
 11. نظارت بر واحدهاي كتابخانه ايي ساير حوزه ها و به روزرساني منابع آنها
 12.  تلاش در جهت افزايش پهناي باند حوزه معاونت آموزشي و تحقيقات
 13.  خريد مناسب و هدفمند جهت آزمايشگاهها
 14. فعال سازي كميته اخلاق در پژوهش و تشكيل منظم جلسات
 15.  تشكيل جلسات منظم شوراي پژوهشي دانشگاه

تلفن تماس با دفتر معاونت:

058-31550604

فاکس:

058-37238757

مسئول دفتر:

مهدی عباسی

آدرس :

اسفراین – خیابان امام رضا (ع)- معاونت آموزش، تحقیقات، دانشجویی و فرهنگی دانشکده علوم پزشکی اسفراین