تاریخچه

  

تاریخچه:

دانشکده علوم پزشکی اسفراین با عنوان مجتمع آموزش عالی علوم پزشکی شهرستان اسفراین در تاریخ   08 / 11 / 1390 افتتاح شد. تلاشها برای توسعه و ارتقاء دانشکده در 25 تیرماه 1393 با تبدیل مجتمع آموزش عالی به دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی وارد مرحله نوینی گردید و بستری مناسب برای افزایش فعالیتهای پژوهشی در راستای رفع مشکلات شهرستان و رشد و توسعه زیرساخت های اساسی فراهم نمود .معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی اسفراین با بهره مندی از توان اعضای هیات علمی متعهد، متخصص و حرفه ای و با سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا، هدایت، نظارت و ارزشیابی برنامه های پژوهشی و فناوری های نوین و تشکیل شورای پژوهشی مرکزی ، شورای پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی ،شورای پژوهشی معاونت آموزشی بیمارستان، مسئولیت مدیریت و رهبری تحقیقات و فناوری دانشکده را برعهده داشته است.

 توجه ويژه به موضوع فناوري، و حرکت در این مسیر با تشکیل مدیریت توسعه فناوری از سال 1399 از اقدامات بسیار مهم در دانشکده علوم پزشکی اسفراین است. ايجاد شرکت‌هاي دانش بنيان، حمايت از ثبت اختراعات پژوهشگران و محققان از اقدامات موثر در توليد محصولات فناورانه به شمار مي رود و دانشکده علوم پزشکي اسفراین در سال‌های اخير توجه ويژه اي به اين موضوع نموده است.